Wednesday, February 24, 2010

2/22/2010 through 2/28/2010

T, 2/23/2010: 6.0 miles, Monona Library.
W, 2/24/2010: 4.45 miles, Hargrove.
Sa, 2/27, 2010: 12.0 miles, Lake Monona clockwise.
Total for week: 22.45 miles.

Monday, February 22, 2010

2/15/2010 through 2/21/2010

T, 2/16/2010: 5.0 miles, Run to the River.
W, 2/17/2010: 4.45 miles, Hargrove.
F, 2/19/2010: 8.25 miles, Bike to Broom.
Su, 2/21/2010: 4.45 miles, Four Churches.
Total for week: 22.15 miles.

Sunday, February 14, 2010

2/8/2010 through 2/14/2010

T, 2/9/2010: 4.45 miles, Hargrove.
W, 2/10/2010: 4.45 miles, Four Churches.
Sa, 2/13/2010: 7.25 miles, Water Fountain.
Su, 2/14/2010: 5.0 miles, Run to the River.
Total for week: 21.15 miles.

Thursday, February 4, 2010

2/1/2010 through 2/7/2010

T, 2/2/2010: 5.0 miles, Run to the River.
W, 2/3/2010: 4.45 miles, Hargrove.
F, 2/5/2010: 7.25 miles, Water Fountain. Donated blood.
Su, 2/7/2010: 4.45 miles, Four Churches.
Total for week: 21.15 miles.